עלון

עלון אוצר החידות והידיעות - בנושא הלכות שבת

נושאי העלון: הלכות שבת

אב, דברים

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חידודים לעורר ידיעת הלכות שבת