עלון

עלון אוצרות פרי חיים - בנושא שבועות

נושאי העלון: שבועות, הכנה למתן תורה

סיון, שבועות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הכנה למתן תורה