עלון

עלון אוצרות אורייתא - בנושא קרבנות בזמן הזה

נושאי העלון: קרבנות בזמן הזה, בית המקדש, תשעה באב

אב, תשעה באב

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בנין בית המקדש וקרבנות בזמן הזה