עלון

עלון אוצרות אורייתא - בנושא פה לשטן

נושאי העלון: פה לשטן, ברכה, קללה, פרשת בלק

תמוז, בלק

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

לברכה ןלא לקללה, לא יפתח פה לשטן