עלון

עלון אהלי שביעית - בנושא שביעית

נושאי העלון: שביעית, משמט אני בשבת

אב

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אם מותר לומר משמט אני בשבת