עלון

עלון אבני משה - בנושא השבת אבידה

נושאי העלון: השבת אבידה, זכיה בהפקר

שבט

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

השבת אבידה וזכיה הפקר