עלון

עלון אבני משה - בנושא אסמכתא

נושאי העלון: אסמכתא

ניסן, פסח

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני אסמכתא