עלון

עלון אבי עזרי - בנושא נסיונות

נושאי העלון: נסיונות, יראת שמים, פרשת לך לך

חשון, לך לך

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ההתעלות - רק בכח הניסיונות I ביראת שמים גם דבר קטן אינו מתבטל