Hoja-Diaria | שיעורי הדף היומי | Daf Hayomi Shiurim

» ניתן לפתוח את צורת הדף היומי על ידי לחיצה על הקישור הבא: www.daf-yomi.com

» ניתן להפנות שאלות על הדף היומי ובכל הש"ס לארגון "משיבי הדף" ולקבל מענה מיידי (בעברית) באמצעות הטלפון שמספרו: 02-50-11-500 (972) בעלות שיחה רגילה לבזק

הרב שמואל בארי | 75 דק'
הדף היומי בעברית
שיעורים אלו על סדר הדף היומי נמסרים על ידי הרב שמואל בארי בשעה 12:15 חמש פעמים בשבוע. שיעורים אלו מתקיימים במתחם בורסת היהלומים ברמת גן
הרב בצלאל היינמן | 80 דק'
הדף היומי בעברית
שיעורים אלו נמסרו בבית הכנסת בני ציון ברחוב קריניצי 4 רמת גן בשעה 20:35 חמש פעמים בשבוע ומלווים בטבלאות והסברים על גבי לוח. שיעורים אלו פתוחים לציבור הרחב.
הרב גלעד בניאל | 60 דק'
הדף היומי בעברית
הדף היומי בעברית
השיעור מתקיים בביה"כ
"ברכי נפשי" בגני תקווה 
ימים א'-ו' 8:00 בבוקר
 
Rabbi Zaks | 60 min
Daf Hayomi in English
Daily Daf Hayomi Shiur