תקיעת שופר - הרב משה אהרון רוט

שיעורים של תקיעת שופר - הרב משה אהרון רוט

00:31
הרב משה אהרון רוט
הרב משה אהרון רוט | יומם ולילה | תשע"ב
00:31
הרב משה אהרון רוט
הרב משה אהרון רוט | יומם ולילה | תשע"ב
00:29
הרב משה אהרון רוט
הרב משה אהרון רוט | יומם ולילה | תשע"ב
00:33
הרב משה אהרון רוט
הרב משה אהרון רוט | יומם ולילה | תשע"ב
00:29
הרב משה אהרון רוט
הרב משה אהרון רוט | יומם ולילה | תשע"ב
00:32
הרב משה אהרון רוט
הרב משה אהרון רוט | יומם ולילה | תשע"ב
00:30
הרב משה אהרון רוט
הרב משה אהרון רוט | יומם ולילה | תשע"ב
00:30
הרב משה אהרון רוט
הרב משה אהרון רוט | יומם ולילה | תשע"ב
00:31
הרב משה אהרון רוט
הרב משה אהרון רוט | יומם ולילה | תשע"ב
00:34
הרב משה אהרון רוט
הרב משה אהרון רוט | יומם ולילה | תשע"ב