שיעורים בנושא 'קניינים בישראל ובגוי', בסגנון ישיבתי - הרב אליעזר בן פורת

שיעורים של שיעורים בנושא 'קניינים בישראל ובגוי', בסגנון ישיבתי - הרב אליעזר בן פורת

00:32
הרב אליעזר בן פורת
הרב אליעזר בן פורת | עיון הסוגיא - עיון ישיבתי במרחבי התורה | תשע"ח
00:57
הרב אליעזר בן פורת
הרב אליעזר בן פורת | עיון הסוגיא - עיון ישיבתי במרחבי התורה | תשע"ח
00:24
הרב אליעזר בן פורת
הרב אליעזר בן פורת | עיון הסוגיא - עיון ישיבתי במרחבי התורה | תשע"ח