רמב"ם הלכות שמיטה ויובל - הרב שריאל רוזנברג

שיעורים של רמב"ם הלכות שמיטה ויובל - הרב שריאל רוזנברג

00:54
הרב שריאל רוזנברג
הרב שריאל רוזנברג | בית ההוראה | תשע"ד
00:19
הרב שריאל רוזנברג
הרב שריאל רוזנברג | בית ההוראה | תשע"ד