רמב"ם הלכות שמיטה ויובל - הרב שבח צבי רוזנבלט

שיעורים של רמב"ם הלכות שמיטה ויובל - הרב שבח צבי רוזנבלט