קהילות יעקב, בבא קמא - הרב יעקב שכטר

שיעורים של קהילות יעקב, בבא קמא - הרב יעקב שכטר

00:33
הרב יעקב שכטר
הרב יעקב שכטר | יומם ולילה | תשע"ג
00:34
הרב יעקב שכטר
הרב יעקב שכטר | יומם ולילה | תשע"ג
00:27
הרב יעקב שכטר
הרב יעקב שכטר | יומם ולילה | תשע"ד
00:31
הרב יעקב שכטר
הרב יעקב שכטר | יומם ולילה | תשע"ג
00:27
הרב יעקב שכטר
הרב יעקב שכטר | יומם ולילה | תשע"ג
00:28
הרב יעקב שכטר
הרב יעקב שכטר | יומם ולילה | תשע"ג
00:39
הרב יעקב שכטר
הרב יעקב שכטר | יומם ולילה | תשע"ג
00:26
הרב יעקב שכטר
הרב יעקב שכטר | יומם ולילה | תשע"ג