פרשת השבוע - ע"פ "ישמח ישראל" - הרב אברהם צבי מרגלית

שיעורים של פרשת השבוע - ע"פ "ישמח ישראל" - הרב אברהם צבי מרגלית

00:45
הרב אברהם צבי מרגלית
הרב אברהם צבי מרגלית | מוסדות קרן אורה כרמיאל | תשע"ד
00:30
הרב אברהם צבי מרגלית
הרב אברהם צבי מרגלית | מוסדות קרן אורה כרמיאל | תשע"ד