כנס לזכרו של הרב חיים מצגר זצ"ל

שיעורים של כנס לזכרו של הרב חיים מצגר זצ"ל

01:38
הרב אהרון מרגלית
הרב אהרון מרגלית | שיעורים לנשים | תשע"ט
00:30
הרב יעקב מצגר
הרב יעקב מצגר | שיעורים לנשים | תשע"ט
00:06
הרב יחזקאל מנת
הרב יחזקאל מנת | שיעורים לנשים | תשע"ט
00:26
הרב ישראל גנס
הרב ישראל גנס | שיעורים לנשים | תשע"ט
00:29
הרב אשר גנס
הרב אשר גנס | שיעורים לנשים | תשע"ט