עצרת מספד במלאת שנה להסתלקותו של הגר"ש אויערבך זצ"ל, ישיבת פוניבז'

שיעורים של עצרת מספד במלאת שנה להסתלקותו של הגר"ש אויערבך זצ"ל, ישיבת פוניבז'

00:45
הרב חנוך הבלין
הרב חנוך הבלין | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:32
הרב יונה זלושינסקי
הרב יונה זלושינסקי | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:21
הרב שמואל מרקוביץ
הרב שמואל מרקוביץ | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:28
הרב אליהו אליעזר דסלר
הרב אליהו אליעזר דסלר | כנסים וימי עיון | תשע"ט