עצרת התעוררות לקראת הימים הנוראים - ביה"כ דרכי נועם, חולון, תשע"ו

שיעורים של עצרת התעוררות לקראת הימים הנוראים - ביה"כ דרכי נועם, חולון, תשע"ו

00:29
הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף | כנסים וימי עיון | תשע"ו
00:11
הרב יוחנן גור- אריה
הרב יוחנן גור- אריה | כנסים וימי עיון | תשע"ו
00:14
הרב אליהו דיין
הרב אליהו דיין | כנסים וימי עיון | תשע"ו
00:13
הרב יצחק משה דיין
הרב יצחק משה דיין | כנסים וימי עיון | תשע"ו