'מתחת לפני השטח' ג', ארכיאולוגיה יהודית - אגודת מטמוני ארץ, תשע"ט

שיעורים של 'מתחת לפני השטח' ג', ארכיאולוגיה יהודית - אגודת מטמוני ארץ, תשע"ט

00:03
הרב ישראל פנחס טירנאור
הרב ישראל פנחס טירנאור | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ט
00:28
הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ט
00:39
הרב יעקב לויפר
הרב יעקב לויפר | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ט
00:40
הרב משה דביר
הרב משה דביר | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ט
00:49
הרב שי ואלטר
הרב שי ואלטר | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ט
00:40
הרב אברהם קוסמן
הרב אברהם קוסמן | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ט
00:58
הרב אהרן הורוביץ
הרב אהרן הורוביץ | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ט
00:31
הרב ישראל גולדווסר
הרב ישראל גולדווסר | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ט
00:06
הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ
הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ט
00:22
משה חסיד
משה חסיד | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ט