מצגת בנושא קידוש החודש והעיבור - הרב יואל שילה

שיעורים של מצגת בנושא קידוש החודש והעיבור - הרב יואל שילה

01:00
הרב יואל שילה
הרב יואל שילה | | תשע"ד
00:50
הרב יואל שילה
הרב יואל שילה | | תשע"ד
00:45
הרב יואל שילה
הרב יואל שילה | | תשע"ד