The structure was broken. It has been repaired.
מסר של זמננו, מבוסס על פרקי אבות
ניתן לקבל את המצגות במייל:
yomam24@gmail.com
ולהפיצם לזיכוי הרבים

שיעורים של מסר של זמננו, מבוסס על פרקי אבות

00:02
הרב משה יעקב קליין
הרב משה יעקב קליין | יומם ולילה | תשע"ט
00:01
הרב משה יעקב קליין
הרב משה יעקב קליין | יומם ולילה | תשע"ט
00:02
הרב משה יעקב קליין
הרב משה יעקב קליין | יומם ולילה | תשע"ט
00:01
הרב משה יעקב קליין
הרב משה יעקב קליין | יומם ולילה | תשע"ט
00:01
הרב משה יעקב קליין
הרב משה יעקב קליין | יומם ולילה | תשע"ט