מסכת קינים - הרב חיים צבי גוטמן

שיעורים של מסכת קינים - הרב חיים צבי גוטמן

00:00
הרב חיים צבי גוטמן
הרב חיים צבי גוטמן | יומם ולילה | תשע"ח
00:00
הרב חיים צבי גוטמן
הרב חיים צבי גוטמן | יומם ולילה | תשע"ח
00:00
הרב חיים צבי גוטמן
הרב חיים צבי גוטמן | יומם ולילה | תשע"ח
00:00
הרב חיים צבי גוטמן
הרב חיים צבי גוטמן | יומם ולילה | תשע"ח
00:00
הרב חיים צבי גוטמן
הרב חיים צבי גוטמן | יומם ולילה | תשע"ח
00:00
הרב חיים צבי גוטמן
הרב חיים צבי גוטמן | יומם ולילה | תשע"ח