מסכת קינים - הרב חיים צבי גוטמן

שיעורים של מסכת קינים - הרב חיים צבי גוטמן

01:06
הרב חיים צבי גוטמן
הרב חיים צבי גוטמן | יומם ולילה | תשע"ח
01:05
הרב חיים צבי גוטמן
הרב חיים צבי גוטמן | יומם ולילה | תשע"ח
00:59
הרב חיים צבי גוטמן
הרב חיים צבי גוטמן | יומם ולילה | תשע"ח
01:08
הרב חיים צבי גוטמן
הרב חיים צבי גוטמן | יומם ולילה | תשע"ח
01:03
הרב חיים צבי גוטמן
הרב חיים צבי גוטמן | יומם ולילה | תשע"ח
00:59
הרב חיים צבי גוטמן
הרב חיים צבי גוטמן | יומם ולילה | תשע"ח