מגילת רות - הרב אייל וקסלר

שיעורים של מגילת רות - הרב אייל וקסלר

01:20
הרב אייל וקסלר
הרב אייל וקסלר | | תשע"ט
01:50
הרב אייל וקסלר
הרב אייל וקסלר | | תשע"ט
01:20
הרב אייל וקסלר
הרב אייל וקסלר | | תשע"ט
01:40
הרב אייל וקסלר
הרב אייל וקסלר | | תשע"ט
02:01
הרב אייל וקסלר
הרב אייל וקסלר | | תשע"ו
02:00
הרב אייל וקסלר
הרב אייל וקסלר | | תשע"ו
01:53
הרב אייל וקסלר
הרב אייל וקסלר | | תשע"ו
01:56
הרב אייל וקסלר
הרב אייל וקסלר | | תשע"ו
01:49
הרב אייל וקסלר
הרב אייל וקסלר | | תשע"ו