לעלוי נשמת הרב יוסף דיסקין זצ"ל

שיעורים של לעלוי נשמת הרב יוסף דיסקין זצ"ל

00:13
הרב צבי אייזנשטיין
הרב צבי אייזנשטיין | כנסים וימי עיון | תשע"ו
00:31
הרב ברוך דב פוברסקי
הרב ברוך דב פוברסקי | כנסים וימי עיון | תשע"ו
00:43
הרב שמואל חיים דומב
הרב שמואל חיים דומב | כנסים וימי עיון | תשע"ו