כנס ליל הושענא רבה, שע"י ישיבת "אשרי האיש", תשע"ט

שיעורים של כנס ליל הושענא רבה, שע"י ישיבת "אשרי האיש", תשע"ט

01:05
הרב יעקב עדס
הרב יעקב עדס | ישיבת אשרי האיש | תשע"ט
00:25
הרב יגאל כהן
הרב יגאל כהן | ישיבת אשרי האיש | תשע"ט
00:37
הרב בנימין פינקל
הרב בנימין פינקל | ישיבת אשרי האיש | תשע"ט
01:21
הרב אלימלך בידרמן
הרב אלימלך בידרמן | ישיבת אשרי האיש | תשע"ט
00:31
הרב יעקב בן פורת
הרב יעקב בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ט
01:00
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ט