כנס ליל הושענא רבה, שע"י ישיבת "אשרי האיש", תשע"ח

שיעורים של כנס ליל הושענא רבה, שע"י ישיבת "אשרי האיש", תשע"ח

00:00
הרב אלימלך בידרמן
הרב אלימלך בידרמן | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח
00:00
הרב בנימין פינקל
הרב בנימין פינקל | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח
00:00
הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח
00:00
הרב זמיר כהן
הרב זמיר כהן | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח
00:00
הרב יעקב עדס
הרב יעקב עדס | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח
00:00
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח