כנס ליל הושענא רבה, שע"י "יד בן ציון וחיה", תשע"ז

שיעורים של כנס ליל הושענא רבה, שע"י "יד בן ציון וחיה", תשע"ז

01:03
הרב שלמה לוינשטיין
הרב שלמה לוינשטיין | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:25
הרב יעקב שיש
הרב יעקב שיש | כנסים וימי עיון | תשע"ז