כנס כשרות תשע"ח, תל אביב

שיעורים של כנס כשרות תשע"ח, תל אביב

01:02
הרב זאב וייטמן
הרב זאב וייטמן | שעורים בתל אביב | תשע"ח
00:15
הרב בן ציון נשר
הרב בן ציון נשר | שעורים בתל אביב | תשע"ח
00:23
הרב ישראל מאיר לאו
הרב ישראל מאיר לאו | שעורים בתל אביב | תשע"ח