כנס הספד והתעוררות לע"נ הרה"ג דב שחור זצ"ל, קהילת "עטרת מרדכי"

שיעורים של כנס הספד והתעוררות לע"נ הרה"ג דב שחור זצ"ל, קהילת "עטרת מרדכי"

00:09
הרב אהרון דויטש
הרב אהרון דויטש | שעורים בתל אביב | תשע"ח
00:21
הרב ישראל מאיר לאו
הרב ישראל מאיר לאו | שעורים בתל אביב | תשע"ח
00:52
הרב ד"ר מאיר גרוזמן
הרב ד"ר מאיר גרוזמן | שעורים בתל אביב | תשע"ח
00:38
הרב ישראל שחור
הרב ישראל שחור | שעורים בתל אביב | תשע"ח