כינוס תורני מטעם בית המדרש לתורה והוראה שע"י בד"צ ועדת מהדרין תנובה, תשע"ח

שיעורים של כינוס תורני מטעם בית המדרש לתורה והוראה שע"י בד"צ ועדת מהדרין תנובה, תשע"ח

00:36
הרב אברהם יהושע הורוויץ
הרב אברהם יהושע הורוויץ | ועדת מהדרין תנובה | תשע"ח
00:33
הרב אברהם שלזינגר
הרב אברהם שלזינגר | ועדת מהדרין תנובה | תשע"ח