יום שכולו תורה, יום עיון לקראת חג הפסח, ע"י מוסדות "ברכת יצחק" תשע"ח

שיעורים של יום שכולו תורה, יום עיון לקראת חג הפסח, ע"י מוסדות "ברכת יצחק" תשע"ח

01:32
הרב ליאור גלזר
הרב ליאור גלזר | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:12
הרב שי עמר
הרב שי עמר | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:19
הרב חיים זאיד
הרב חיים זאיד | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:09
הרב מאיר שוורץ
הרב מאיר שוורץ | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:27
הרב חזקיהו יוסף קרלנשטיין
הרב חזקיהו יוסף קרלנשטיין | כנסים וימי עיון | תשע"ח