יום שכולו תורה, יום עיון והכנה ליום הכיפורים וסוכות, תשרי תשע"ח-מוסדות "ברכת יצחק", רעננה

שיעורים של יום שכולו תורה, יום עיון והכנה ליום הכיפורים וסוכות, תשרי תשע"ח-מוסדות "ברכת יצחק", רעננה

01:12
הרב עמנואל תהילה
הרב עמנואל תהילה | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:17
הרב ברוך רוזנבלום
הרב ברוך רוזנבלום | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:21
הרב ד"ר מאיר גרוזמן
הרב ד"ר מאיר גרוזמן | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:36
הרב שי עמר
הרב שי עמר | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:06
הרב ליאור גלזר
הרב ליאור גלזר | כנסים וימי עיון | תשע"ח