יום שכולו תורה במוסדות החיד"א, אשדוד

שיעורים של יום שכולו תורה במוסדות החיד"א, אשדוד

00:26
הרב שניאור זלמן לוריא
הרב שניאור זלמן לוריא | | תשע"ט
00:56
הרב אלחנן פרץ
הרב אלחנן פרץ | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
00:53
הרב צבי קנול
הרב צבי קנול | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
00:53
הרב שלמה לוינשטיין
הרב שלמה לוינשטיין | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
01:05
הרב שי עמר
הרב שי עמר | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
01:30
הרב ליאור גלזר
הרב ליאור גלזר | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
01:09
הרב גדעון בן משה
הרב גדעון בן משה | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
00:27
הרב יעקב לייפער
הרב יעקב לייפער | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
00:39
הרב יחזקאל מוצפי
הרב יחזקאל מוצפי | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
00:42
הרב שלמה קדוש
הרב שלמה קדוש | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט