יום שכולו תורה במוסדות החיד"א, אשדוד

שיעורים של יום שכולו תורה במוסדות החיד"א, אשדוד

00:40
הרב נפתלי לורבר
הרב נפתלי לורבר | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
01:24
הרב יהושע הכהן
הרב יהושע הכהן | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
01:11
הרב יצחק קולדצקי
הרב יצחק קולדצקי | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
00:54
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ט
01:06
הרב יעקב לייפער
הרב יעקב לייפער | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
00:48
הרב בנימין חותה
הרב בנימין חותה | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
01:03
הרב יפרח
הרב יפרח | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
00:21
הרב משה קקון
הרב משה קקון | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
01:12
הרב שלום פרץ
הרב שלום פרץ | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט
00:36
הרב שמואל דוד הכהן גרוס
הרב שמואל דוד הכהן גרוס | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט