יום שכולו תורה במוסדות החיד"א, אשדוד

שיעורים של יום שכולו תורה במוסדות החיד"א, אשדוד

00:00
הרב יהודה דרעי
הרב יהודה דרעי | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ח
00:00
הרב יוסף מזרחי
הרב יוסף מזרחי | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ח
00:00
הרב יצחק משה דיין
הרב יצחק משה דיין | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ח
00:00
הרב נח ברגר
הרב נח ברגר | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ח
00:00
הרב יגאל כהן
הרב יגאל כהן | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ח
00:00
הרב גדעון בן משה
הרב גדעון בן משה | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ח
00:00
הרב בניהו שמואלי
הרב בניהו שמואלי | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ח
00:00
הרב אברהם יוסף
הרב אברהם יוסף | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ח
00:00
הרב אופיר מלכה
הרב אופיר מלכה | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ח