יום שכולו תורה בישיבת "מאורות התורה"

שיעורים של יום שכולו תורה בישיבת "מאורות התורה"

01:10
הרב מרדכי דוד נויגרשל
הרב מרדכי דוד נויגרשל | ישיבת מאורות התורה | תשס"ט