יום שכולו תורה בביה"כ "ר' מאיר בעל הנס" - חולון

שיעורים של יום שכולו תורה בביה"כ "ר' מאיר בעל הנס" - חולון

00:49
הרב צביקה בן דוד
הרב צביקה בן דוד | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:12
הרב יוסף מזרחי
הרב יוסף מזרחי | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:57
הרב מאיר אליהו
הרב מאיר אליהו | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:05
הרב גד מעוז
הרב גד מעוז | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:57
הרב יצחק פנגר
הרב יצחק פנגר | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:54
הרב אברהם יוסף
הרב אברהם יוסף | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:11
הרב צביאלי בן צור
הרב צביאלי בן צור | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:05
הרב מיכאל לסרי
הרב מיכאל לסרי | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:54
הרב מרדכי גורגי
הרב מרדכי גורגי | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:56
הרב אהרן ירון בטשי
הרב אהרן ירון בטשי | כנסים וימי עיון | תשע"ח