יום שכולו תורה בביה"כ "ר' מאיר בעל הנס" - חולון

שיעורים של יום שכולו תורה בביה"כ "ר' מאיר בעל הנס" - חולון

00:52
הרב אבנר קוואס
הרב אבנר קוואס | כנסים וימי עיון | תשע"ט
01:18
הרב אייל אונגר
הרב אייל אונגר | כנסים וימי עיון | תשע"ט
01:21
הרב אברהם ישראל
הרב אברהם ישראל | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:05
הרב יוסף מזרחי
הרב יוסף מזרחי | כנסים וימי עיון | תשע"ט
01:07
הרב מאיר אליהו
הרב מאיר אליהו | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:54
הרב מרדכי גורגי
הרב מרדכי גורגי | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:50
הרב אהרן ירון בטשי
הרב אהרן ירון בטשי | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:48
הרב מיכאל לסרי
הרב מיכאל לסרי | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:50
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:45
הרב אברהם יוסף
הרב אברהם יוסף | כנסים וימי עיון | תשע"ט