יום שכולו תורה בביה"כ "ר' מאיר בעל הנס" - חולון

שיעורים של יום שכולו תורה בביה"כ "ר' מאיר בעל הנס" - חולון

00:38
הרב ראובן ניצן
הרב ראובן ניצן | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:14
הרב ראובן מועלם
הרב ראובן מועלם | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:38
הרב יוסף שעשוע
הרב יוסף שעשוע | כנסים וימי עיון | תשע"ז
01:03
הרב אבנר קוואס
הרב אבנר קוואס | כנסים וימי עיון | תשע"ז
01:08
הרב מרדכי גורגי
הרב מרדכי גורגי | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:51
הרב אהרן בטשי
הרב אהרן בטשי | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:49
הרב מאיר אליהו
הרב מאיר אליהו | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:52
הרב מיכאל לסרי
הרב מיכאל לסרי | כנסים וימי עיון | תשע"ז
01:09
הרב יוסף מזרחי
הרב יוסף מזרחי | כנסים וימי עיון | תשע"ז
01:00
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | כנסים וימי עיון | תשע"ז