יום שכולו תורה בביה"כ "סולם יעקב" חולון

שיעורים של יום שכולו תורה בביה"כ "סולם יעקב" חולון

01:08
הרב אבנר קוואס
הרב אבנר קוואס | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:40
הרב יוסף מזרחי
הרב יוסף מזרחי | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:32
הרב זמיר כהן
הרב זמיר כהן | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:30
הרב רוני עזרא
הרב רוני עזרא | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:41
הרב יוסף חגי
הרב יוסף חגי | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:32
הרב ניסים אזוי
הרב ניסים אזוי | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:47
הרב אברהם יוסף
הרב אברהם יוסף | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:18
הרב אהרן ירון בטשי
הרב אהרן ירון בטשי | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:10
הרב מנחם אדרי
הרב מנחם אדרי | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:03
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | כנסים וימי עיון | תשע"ח