יום שכולו תורה בביה"כ "סולם יעקב" חולון

שיעורים של יום שכולו תורה בביה"כ "סולם יעקב" חולון

00:41
הרב ליאור רביאב
הרב ליאור רביאב | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:07
הרב אהרון עזרא
הרב אהרון עזרא | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:56
הרב ניסים אזוי
הרב ניסים אזוי | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:45
הרב אהרן בטשי
הרב אהרן בטשי | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:48
הרב זמיר כהן
הרב זמיר כהן | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:01
הרב יצחק עזרא
הרב יצחק עזרא | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:43
הרב דוד לאו
הרב דוד לאו | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:38
הרב יצחק עזרא
הרב יצחק עזרא | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:53
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | כנסים וימי עיון | תשע"ז
00:31
הרב יוסף חגי
הרב יוסף חגי | כנסים וימי עיון | תשע"ז