יום שכולו תורה בביה"כ "חסדי עובדיה" ב"ב

שיעורים של יום שכולו תורה בביה"כ "חסדי עובדיה" ב"ב

01:04
הרב ליאור גלזר
הרב ליאור גלזר | כנסים וימי עיון | תשע"ג
00:49
הרב הרצל חודר
הרב הרצל חודר | כנסים וימי עיון | תשע"ג
00:56
הרב מאיר שוורץ
הרב מאיר שוורץ | כנסים וימי עיון | תשע"ג
00:50
הרב שלמה לוינשטיין
הרב שלמה לוינשטיין | כנסים וימי עיון | תשע"ג
01:08
הרב חיים רבי
הרב חיים רבי | כנסים וימי עיון | תשע"ב