יום עיון תורה ולשון בצהרי יום, תש"פ

שיעורים של יום עיון תורה ולשון בצהרי יום, תש"פ

00:45
הרב יוסף קמנצקי
הרב יוסף קמנצקי | כנסים וימי עיון | תש"פ
00:35
הרב רפאל זר
הרב רפאל זר | כנסים וימי עיון | תש"פ
00:29
הרב יובל שילוני
הרב יובל שילוני | כנסים וימי עיון | תש"פ
00:38
הרב משה אוסי
הרב משה אוסי | כנסים וימי עיון | תש"פ
00:30
הרב יוסף קמנצקי
הרב יוסף קמנצקי | כנסים וימי עיון | תש"פ
00:05
הרב יהודה קרויזר
הרב יהודה קרויזר | כנסים וימי עיון | תש"פ
00:24
הרב אוריאל פרנק
הרב אוריאל פרנק | כנסים וימי עיון | תש"פ
00:08
הרב יצחק חיים סבתו
הרב יצחק חיים סבתו | כנסים וימי עיון | תש"פ
00:21
הרב אליהוא שנון
הרב אליהוא שנון | כנסים וימי עיון | תש"פ
00:30
ד"ר יובל וייס
ד"ר יובל וייס | כנסים וימי עיון | תש"פ