יום עיון תורה ולשון בצהרי יום, תשע"ח

שיעורים של יום עיון תורה ולשון בצהרי יום, תשע"ח

00:24
הרב אוריאל פרנק
הרב אוריאל פרנק | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:30
הרב יואל אליצור
הרב יואל אליצור | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:10
הרב דוד כוכב
הרב דוד כוכב | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:10
הרב דוד כוכב
הרב דוד כוכב | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:29
הרב יעקב דורון
הרב יעקב דורון | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:26
הרב אליהוא שנון
הרב אליהוא שנון | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:05
הרב יהודה קרויזר
הרב יהודה קרויזר | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:13
הרב פרץ לוין
הרב פרץ לוין | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:09
הרב אוריאל פרנק
הרב אוריאל פרנק | כנסים וימי עיון | תשע"ח