יום עיון תורה ולשון בצהרי יום, תשע"ז

שיעורים של יום עיון תורה ולשון בצהרי יום, תשע"ז

00:36
ד"ר יובל וייס
ד"ר יובל וייס | | תשע"ז
00:23
הרב יהושע שטיינברג
הרב יהושע שטיינברג | | תשע"ז
00:31
הרב אליהו חלפון
הרב אליהו חלפון | | תשע"ז
00:28
הרב יעקב לויפר
הרב יעקב לויפר | | תשע"ז
00:33
הרב אלנתן חן
הרב אלנתן חן | | תשע"ז
00:30
הרב אליהוא שנון
הרב אליהוא שנון | | תשע"ז
00:17
הרב יצחק פרנק
הרב יצחק פרנק | | תשע"ז
00:35
הרב רפאל זר
הרב רפאל זר | | תשע"ז
00:04
הרב יהודה קרויזר
הרב יהודה קרויזר | | תשע"ז