יום עיון תורה ולשון בצהרי יום, תשע"ט

שיעורים של יום עיון תורה ולשון בצהרי יום, תשע"ט

00:23
הרב אוריאל פרנק
הרב אוריאל פרנק | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:34
הרב ברוך ברנר
הרב ברוך ברנר | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:30
הרב יובל שילוני
הרב יובל שילוני | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:11
הרב יצחק חיים סבתו
הרב יצחק חיים סבתו | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:04
הרב יהודה קרויזר
הרב יהודה קרויזר | | תשע"ט
00:15
הרב יעקב לויפר
הרב יעקב לויפר | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:28
הרב הלל גרשוני
הרב הלל גרשוני | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:27
הרב יהונתן נוימן
הרב יהונתן נוימן | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:25
הרב יעקב נתנאל
הרב יעקב נתנאל | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:09
הרב יצחק פרנק
הרב יצחק פרנק | כנסים וימי עיון | תשע"ט