יום העיון בנושא גבולות הארץ והשמיטה (ב)- אגודת מטמוני ארץ

שיעורים של יום העיון בנושא גבולות הארץ והשמיטה (ב)- אגודת מטמוני ארץ

00:00
הרב יהודה עמיחי
הרב יהודה עמיחי | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:00
הרב ישראל פנחס טירנאור
הרב ישראל פנחס טירנאור | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:00
גדעון ביגר
גדעון ביגר | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:00
הרב בנימין קרלנשטין
הרב בנימין קרלנשטין | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:00
הרב אברהם צבי הכהן
הרב אברהם צבי הכהן | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:00
הרב אריאל בוקוולד
הרב אריאל בוקוולד | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:00
משה חסיד
משה חסיד | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:00
הרב ישראל פנחס טירנאור
הרב ישראל פנחס טירנאור | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:00
פרופסור זאב ספראי
פרופסור זאב ספראי | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:00
הרב זלמן מנחם קורן
הרב זלמן מנחם קורן | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א