הספדים על הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל- בישיבת פוניבז'

שיעורים של הספדים על הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל- בישיבת פוניבז'

00:18
הרב אליעזר כהנמן
הרב אליעזר כהנמן | | תשע"ז
00:23
הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטיין | | תשע"ז
00:30
הרב ברוך דב פוברסקי
הרב ברוך דב פוברסקי | | תשע"ז