הספדים על הרב זאב גצל זצ"ל - במלאת השבעה

שיעורים של הספדים על הרב זאב גצל זצ"ל - במלאת השבעה

00:00
הרב אריאב עוזר
הרב אריאב עוזר | ישיבת איתרי | תשפ"ב
00:00
הרב צבי ובר
הרב צבי ובר | ישיבת איתרי | תשפ"ב
00:00
הרב עופר שמאי היימן
הרב עופר שמאי היימן | ישיבת איתרי | תשפ"ב
00:00
הרב שלמה לוינשטיין
הרב שלמה לוינשטיין | ישיבת איתרי | תשפ"ב
00:00
הרב סומפולינסקי
הרב סומפולינסקי | ישיבת איתרי | תשפ"ב