הספדים על המשגיח הרב דב יפה זצ"ל

שיעורים של הספדים על המשגיח הרב דב יפה זצ"ל

00:00
הרב נתן שרון
הרב נתן שרון | | תשע"ח
00:00
הרב חזקיהו משקובסקי
הרב חזקיהו משקובסקי | | תשע"ח
00:00
הרב יצחק זילברשטיין
הרב יצחק זילברשטיין | | תשע"ח
00:00
הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטיין | | תשע"ח
00:00
הרב אביעזר פילץ
הרב אביעזר פילץ | | תשע"ח
00:00
הרב אברהם צבי מרגלית
הרב אברהם צבי מרגלית | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:00
הרב יפה
הרב יפה | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:00
הרב בייפוס
הרב בייפוס | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:00
הרב יעקב מאיר זוננפלד
הרב יעקב מאיר זוננפלד | | תשע"ח