הספדים על המשגיח הרב דב יפה זצ"ל

שיעורים של הספדים על המשגיח הרב דב יפה זצ"ל

00:29
הרב נתן שרון
הרב נתן שרון | | תשע"ח
00:29
הרב חזקיהו משקובסקי
הרב חזקיהו משקובסקי | | תשע"ח
00:26
הרב יצחק זילברשטיין
הרב יצחק זילברשטיין | | תשע"ח
00:26
הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטיין | | תשע"ח
00:37
הרב אביעזר פילץ
הרב אביעזר פילץ | | תשע"ח
00:34
הרב אברהם צבי מרגלית
הרב אברהם צבי מרגלית | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:44
הרב יפה
הרב יפה | כנסים וימי עיון | תשע"ח
00:42
הרב בייפוס
הרב בייפוס | כנסים וימי עיון | תשע"ח
01:10
הרב יעקב מאיר זוננפלד
הרב יעקב מאיר זוננפלד | | תשע"ח