הלכות תפילין, משנת סופרים - הרב יהודה אריה דינר

שיעורים של הלכות תפילין, משנת סופרים - הרב יהודה אריה דינר

00:49
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | | תשע"ו
00:54
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | | תשע"ו
00:54
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | | תשע"ו
00:52
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | | תשע"ו
00:49
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | | תשע"ו
00:54
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | | תשע"ו
00:59
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | | תשע"ו
00:53
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | | תשע"ו
00:57
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | | תשע"ו
00:55
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | | תשע"ו