הלכות תפילין - הרב משה רוט

שיעורים של הלכות תפילין - הרב משה רוט

00:27
הרב משה רוט
הרב משה רוט | בית הוראה חניכי הישיבות | תשע"ב
00:27
הרב משה רוט
הרב משה רוט | בית הוראה חניכי הישיבות | תשע"ב
00:22
הרב משה רוט
הרב משה רוט | בית הוראה חניכי הישיבות | תשע"ב
00:29
הרב משה רוט
הרב משה רוט | בית הוראה חניכי הישיבות | תשע"ג