הלכות שביעית ע"פ הספר "משפטי ארץ" - הרב רם כהן

שיעורים של הלכות שביעית ע"פ הספר "משפטי ארץ" - הרב רם כהן